Class of 2021


Aabiskar Pandey

Aahishma Khanal

Aakash Bhandari

Aashish Sapkota

Aashish Tamang

Aayushree Sapkota

Abhishek Pandey

Aishwarya Sapkota

Anjit Sibakoti

Anup Aryal

Ashutosh Khanal

Ashyun Bhandari

Bhawana Yadav

Bipul Shrestha

Bivut Poudel

David Poudel

Daxata Karki

Ishwor Paudel

Jessica shrestha

Kushal Raj Shrestha

Manash Singh

Nikesh Kalu

Niraj Khatri

Nishad Bijukchhe

Prepesh Tuladhar

Rajat Raj Joshi

Ramesh Tamang

Ribik Khoteja

Sahej Maharjan

Samrajya Shrestha

Sanjay Sanjel

Sanjeeb K.C

Sanjil Shrestha

Saurav Adhikari

Shreejan pandey

Shristi Acharya

Shubham Joshi

Simran Parajuli

Srajesh Tuladhar

Sriviya poudel

Sugam Mainali

Surjana Joshi

Tayouth Malla

Tsering Finjo Sherpa

Ujwal Kashichhwa

Umanga Pathak

Utsav Shrestha

Vardan Shrestha-