Class of 2022


Aakancha Thapa

Aayush Karki

Alina pathak

Arpan Dhakal

Avipsha Shahi

Kishor majhi

Kristina Maharjan

Mirash poudel

Neha Shrestha

Nishan karki

Nishesh Thakuri

Poonam Khatri

Reeshesh Thapa

Sandesh Sapkota

Shrijal Khanal

Srijan pyakural

Sushobhan ghimire

Aaraj Bhattarai

Prarambhika Khadka

Kushal Aryal

Ankit Sharma

Anjana Shrestha-